AUTORI  
  GALÉRIA  
  O NÁS  
KONTAKT
Občianské združenie PhotoART Centrum sa stalo členom medzinárodnej siete organizácií pracujúcich vo väzniciach na báze umeleckých projektov. Získali sme podporu od národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania SAAIC v rámci programu Grundtvig - Učiace sa partnerstvá na projekt Education artistique en prison / Umelecké vzdelávanie vo väzniciach.
Toto partnerstvo v oblasti vzdelávania je založené na výmene skúseností a myšlienok medzi kultúrnymi operátormi, ktorí vedú vzdelávacie, umelecké a zároveň neformálne projekty vo väzniciach.
Toto partnerstvo je založené na
- výmene a rozvíjaní skúseností medzi kultúrnymi operátormi a predstaviteľmi väzeňských inštitúcií s cieľom zdokonaliť, viac prepojiť rôzne hladiny spolupráce na európskej úrovni
- identifikovaní národných špecifickostí ako aj najnovších a najefektívnejších skúseností
- vypracovaní univerzálneho metodologického nástroja/systému hodnotenia týchto aktivít
- organizovaní európskych okrúhlych stolov v rámci medzinárodných stretnutí medzi učiacimi sa partnermi.

Koordinátor projektu:
Transformas, Artes Escénicas y Transformación, Barcelona, Španielsko

Partneri siete:

Lieux Fictifs, Marseille, Francúzsko
e.s.t.i.a. Associazione culturale, Milano, Taliansko
Unter Wasser Fliegen e.V.. Wuppertal, Nemecko
GALDUS, Societa Cooperativa, Milano, Taliansko
Cultures, publics et territoires, Paríž, Francúzsko
PhotoART Centrum, Košice, Slovensko

Trvanie partnerstva: od 1. augusta 2011 do 31. júla 2013

Hlavné výsledky partnerstva (spoločné):
1, Prierezový evaluačný prieskum-dotazník
Aby vyhodnotenie spĺňalo požiadavky na špecifické projekty umeleckého vzdelávania vo väzení, muselo byť vykonané na veľmi rôznych úrovniach: príjemcoch, operátoroch, väzenských pracovníkoch a inštitúciách. Dotazník v angličtine >>>
2, Evaluačná správa
Evaaluačná správa nasledovala partnerstvo krok za krokom, snažila sa dať dokopy rôzne špecifiká európskeho kontextu, ale súčasne s dôrazom na prvky objektívnosti a hodnotenia, ktoré sa mohli prejaviť v osvedčených postupoch. Správa vo francúzštine >>>
3, Európska konferencia o umeleckom vzdelávaní odsúdených
Francúzski partneri Lieux Fictifs a Cultures, publics et territoires spoluorganizovali v júni 2013 veľkú európsku konfrenciu na téma umeleckého vzdelávania odsúdených s cieľom presadiť otázku kultúry vo väzniciach do srdca spoločnosti. >>>
4, Free map - otvorený formatívny proces hodnotenia
Pomocou počítačového programu Free-map sme vytvárali hodnotiacu metódu ako stromovú štruktúru, ktorá bola špeciálne schopná ilustrovať projekt pomocou fotiek, zvukov a videí. Slúži na posúdenie neformálneho umeleckého vzdelávania medzi zúčastnenými.
5, Kultúrne akcie v partnerských krajinách
Každý partner vytvoril rôzne kultúrne akcie vychádzajúce z jeho zamerania a oboru a miestnych potrieb: divadelné kusy, tanec, film, fotografie, festivaly, výstavy. V každej krajine partneri vyzvali verejnosť aby zdielali výtvory učiacich sa.
6, Proces výmeny myšlienok medzi operátormi, učiacimi sa, väzením a kultúrnymi inštitúciami v partnerských krajinách. Stretnutie združujúce subjekty, učiacich sa a zástupcov kultúrnych inštitúcií a väzníc sa konali v každej krajine, ktorá rieši konkrétne postupy a formálne rámce každej krajiny a prenosu.
7, Materiály z európskej konferencie v Marseille (2013)
Materiály využívajúce všetky údaje vzniklé počas Európskej konferencie o umeleckej tvorbe s odsúdenými (jún 2013), spoluorganizovanou francúzskymi
partnermi. Materiál bude dostupný v prvej polke 2014. >>>

Hlavné výsledky partnerstva (lokálne):
1, Konferencia Cesta do neznáma - za mrežami slovenskej väznice, v Košiciach v dňoch 24. až 26. októbra 2011 v Kasárňach Kulturparku, organizovanej SPOTs /s našou participáciou/, v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, Košice 2013. Bolo prvou príležitosťou sa stretnúť s väčšinou z našich partnerov, ale súčasne bola hneď jedným z vrcholov našich aktivít, pretože viacero partnerov malo možnosť v Košiciach prezentovať výsledky svojej práce pre širokú verejnosť aj odborníkov z radov občianských združení (Edukos, Ainkarim) či priamo z väzníc (riaditeľ väznice v Prešove a Sabinove) aj z radov odsúdených z Otvoreného oddelenia v Prešove. >>>
Kompletný program stretnutia /francúzsky/ >>>
Kompletný program stretnutia /slovensky/ >>>

2, Výstavy fotografií V odlúčení a Ženská väznica v Košiciach
V rámci konferencie Cesta do neznáma, Košice, Kasárne Kulturpark, od 24.10. 2011 sme uskutočnili dve výstavy fotografií s tématikou väzenského života, Lena Jakubčáková, V odlúčení a Jindřich Štreit, Ženská věznice. Jakubčákovej dokumentárna séria vznikla počas viacerých rokov jej návštev do prešovskej a sabinovskej väznice. Štreitova práca vznikla v Čechách hneď po zvrhnutí komunistického režimu vo viacerých ženských väzniciach a ide o celkom výnimočný súbor. Výstavy boli k videniu do 16.11.2011. >>>

3, Interview v prešovskej TV Lux
Lena Jakubčáková a Pavel Smejkal boli v prešovskej TV Lux, aby sa v zhruba hodinovej relácii podelili os voje skúsenosti z práce vo väzniciach a zprojektu umeleckého vzdelávania vo väzniciach. Interview sa dá nájsť na stránkach televízie v jej archíve. >>>

4, Výstavy fotografií "V odlúčení" v zahraničí
Úspešný dokumentárny fotografický súbor V odlúčení bol vystavený na viacerých miestach na Slovensku, Madarsku, Polsku a v Čechách. Od novembra 2011 bol predstavený v Miškolci, Maďarsko /dec. január 2011-2012, Sabinove /január 2012/, Prahe /november 2011/, Olomouci / apríl-máj 2012/, Bratislave /febr. - marec 2013/.
Publikáciou tejto práce rozširujeme povedomie o tejto citlivej téme v európskom kontexte. >>>

5, Free-map: otvorený formatívny proces hodnotenia
Pomocou počítačového programu Free-map sme si vytvorili hodnotiacu metódu ako stromovú štruktúru, ktorá je špeciálne schopná ilustrovať projekt pomocou fotiek, zvukov a videí. Tento súbor sa neustále mení podľa stavu prác na projekte.

6, Interview v marseilleskej väznici
Počas návštevy väznice Les Baumettes v Marseille sme prezentovali náš projekt v spoločnom video rozhovore (natáčanom väzňami zapojenými do projektu Lieux Fictifs v ich videoateliéri) s viacerými ďalšími účastníkmi z Nórska a Francúzska a ten bol potom vysielaný na vnútornom televíznom okruhu tamojšej väznice. >>>

7, Výmena ideí a dobrej praxe s partnerom z Nemecka
Stretnutie s projektovým partnerom Unterwasser Fliegen z Wuppertalu v rámci jeho mobility, spojené s návštevou v prešovkej väznici a prezentáciou jeho výsledkov a dobrých praktík pred odsúdenými, ale aj špeciálne pre pedagógov väznice. >>>

8, Tvorivé dielne, umelecké vzdelávanie vo väznici v Prešove
Od mája 2013 beží v Otvorenom oddelení prešovskej väznice séria workshopov, dielní v rámci umeleckého vzdelávania vo väzniciach, ktoré začalo na základe učiaceho sa partnerstva Grundtvig. V každotýždenných intervaloch sa stretávajú školitelia s odsúdenými a prostredníctvom prednášok, projekcií, dielní, diskuzií, literatúry, filmov a fotografie v praxi zvyšujú povedomie o umení, fotografii a nových technolúogiách medzi odsúdenými. Dielne budú prebiehať minimálne do konca roka 2013. >>>

9, Výstava fotografií projektu umeleckého vzdelávania v Prešove
Na základe praktickej fotografickej činnosti v rámci dielní a umeleckého vzdelávania na Otvorenom oddelení prešovskej väznice vznikol za spoločného autorstva školitelov a odsúdených obrazový súbor, ktorý bude vystavovaný na viacerých miestach v Košiciach (v rámci novej konferencie Cesta do neznáma projektu SPOTs) aj Prešove a Sabinove ai. >>>
Plánované stretnutia siete v rámci programu Grundtvig:

Október 2011, Košice, SK, konferencia Cesta do neznáma - zrealizované, 12 účastníkov >>>

Január 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Apríl 2012, Paríž, FR - zrealizované, 2 úč. >>>

Jún 2012, Marseille, FR, konferencia - zrealizované, 2 účastníci >>>

Október 2012, Barcelona, SP, stretnutie partnerstva - zrealizované, 1 účastník >>>

Jún 2013, Marseille, FR, európska konferencia - zrealizované, 4 účastníci >>>

Spolu desať mobilít
Za obsah materiálov zodpovedajú výlučne autori. EK ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.